Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió del coneixement

Treballs presentats i articles publicats

 
Plublicacions 2
Ponències orals 15
Ponències pòsters 11
Treballs presentats 27             
Sessions 11
Estudis de recerca:  
          Pneumo-MPOC 1
          Reuma-ECODAS 1
          Farmàcia-GAMMACAT 1
          Digest-EII GETECCU 1

   Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. XXXIVè Curs de formació continuada 2016-2017. L'Hospital acull l'activitat docent destinada als professionals sanitaris de la comarca de l'Alt Penedès que opta a la acreditació per part del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Aquesta activitat compta amb la col·laboració i el recolzament del COMB (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona).

El Programa del PCC de l'Alt Penedès es va presentar una comunicació oral en la Conferència Internacional de l'Atenció Integrada.

L'Hospital va rebre una Delegació Sanitària de Colòmbia per donar a conèixer el model sanitari català i l'aplicació pràctica de les noves tecnologies de la informació i la comunicació entre les diferents entitats de salut. Aquesta visita formava part del programa organitzat per la Fundació TicSalut.