Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

La formació continuada pretén el desenvolupament dels professionals des de la perspectiva de la detecció de les necessitats formatives, la pertinència, l'impacte fins l'eficàcia i l'eficiència en el desenvolupament de les competències adquirides sobre els requeriments dels llocs de treball o processos assistencials, per tal que avancem en el que  fem, és a dir, en la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania.

Formació continuada

Hores dedicades a la formació 10.306
Hores docents interns      156
Nombre accions formatives      293

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació 716
Nombre de persones formades 157
Nombre hores en línia   34
Nombre hores presencials 462

La missió de l'àrea de formació continuada, és el desenvolupament integral de competències dels professionals de l'organització, oferint un plantejament global en la gestió de la formació, la planificació, l'organització, la implementació, el desenvolupament i l'avaluació de les accions formatives. També gestionar, promoure i facilitar ajuts per a la formació dels professionals.