Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2016

Com cada any us presentem la Memòria Anual del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès. Aquest any 2016 hem realitzat alguns canvis per a que sigui una memòria amb Responsabilitat Social (RSC) transversal i amb enllaços que ampliïn la informació i facilitin la seva lectura.

Hi expliquem de manera resumida tota l'activitat que fem, que té a veure amb l'assistència però també amb el coneixement i la responsabilitat social. Esperem que el seu contingut us sigui útil i doni resposta a les vostres expectatives.

Com aspectes a destacar, el primer trimestre de l'any es van renovar alguns vocals i el president del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès,  l'òrgan de govern de l'entitat, que va aprovar elaborar un protocol d'intencions  dels dos consorcis CSAP i CSG. Al llarg d'aquest any també s'ha fet més evident encara el treball conjunt i coordinat, compartint responsabilitats assistencials i de gestió entre les dues entitats.

Volem fer referència a l'acord amb la Fundació de l'Antic Hospital de Vilafranca per la cessió d'ús del nou equipament assistencial destacant especialment els llits amb el seu corresponent matalàs, per la millora considerable que ha suposat en el confort i cura del malalt.

També a destacar l'elaboració, amb la participació de més de 60 professionals, del Pla estratègic 2016-2017, que  s'estableix a partir de 4 eixos, compromís amb la societat, amb els professionals, amb la qualitat i seguretat clínica i amb la sostenibilitat econòmica,  els objectius que volem assolir durant aquest període, i també ens facilita una sistemàtica de seguiment i avaluació de l'acompliment dels mateixos.

A més de realitzar l'activitat assistencial prevista, que desglossem àmpliament en aquesta memòria, s'han pogut assolir els objectius d'eficiència i qualitat acordats amb el CatSalut per sobre del 95%.

Molt destacable en el marc de l'aplicació de les TIC en la pràctica assistencial ha estat la posta en marxa de les teleconsultes entre els metges de l'atenció primària i els especialistes.

El nostre compromís amb la comunitat i l'entorn també l'hem desenvolupant amb activitats de promoció de la salut i col·laboració amb entitats del territori, com en són un exemple la passejada solidaria per l'Ictus i  la participació en activitats diverses amb entitats socials del territori.

No volem acabar sense reconèixer la feina i implicació en la mateixa de les persones que han fet possible totes les activitats, millores, canvis i innovacions que presentem en aquesta memòria. Aprofitem per donar-vos les gràcies a tots i totes els que cada dia us comprometeu a oferir el millor servei a totes les persones que requereixen la nostra atenció social i assistencial.

       

Josep Maria Argimon              Josep Lluís Ibáñez