Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Membres del consell (a 31/12/2016)

President:   Josep Maria Argimon Pallàs (SCS)

Vicepresidenta: Anna Doblas Ruiz (Ajuntament de Vilafranca)           

Vocal: Lluís Franch Viñas (Servei Català de la Salut)    

Vocal: Eva Sànchez Busqués (Servei Català de la Salut)

Vocal: Ivan Planas Miret (Servei Català de la Salut)

Vocal: Xavier Navarro Domènech (Ajuntament de Vilafranca)

Vocal: Ramon Zaballa Serra (Fundació Antic Hospital de Vilafranca)

Vocal: Francesc Xavier Edo Vargas (Consell Comarcal de l'Alt Penedès)

       

Equip Directiu (a 31/12/2016)   

Gerent: Josep Lluís Ibáñez Pardos

Director administratiu i financer: Ricard Crespo Baquero

Directora mèdica: Montse Gonzàlez Verde

Director de Recursos humans: Emili Llobet Fernández-Grande

Directora de comunicació i atenció al ciutadà: Helena Mestre Sans

Directora d'Infermeria: Carme Rizo Rey

Director de sistemes d'Informació: Mariano Gutiérrez Coello

Durant l'any 2016 hi ha hagut canvis en la presidència i en la composició del Consell Rector.

Aprovat al juliol de 2016 el Protocol d'intencions per la integració dels consorcis de l'Alt Penedès  i el Garraf en una única entitat del sector públic de la salut de la Generalitat de Catalunya.

El Consell Rector també va ser present en l'acte de reconeixement als companys que fa 25 anys treballen a l'Hospital i als que s'han jubilat.