Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès
  • Penedès Rural: 32.904

  • Sant Sadurní: 21.748

  • Vilafranca del Penedès:41.030

  • Total sector Alt Penedès:      95.682

    Superfície: 563 Km2

    Densitat: 169,95  hab. / km2

                   Font RCA 2016

       

 El mes de novembre es posa en marxa el nou CAP Vilafranca Nord, quedant distribuïda la comarca en quatre Àrees Bàsiques de Salut: Sant Sadurní,  Penedès Rural, Vilafranca 1 i Vilafranca 2.

Les noves tecnologies faciliten la coordinació entre els diferents nivells i entitats del territori. Com exemple la posta en marxa de les consultes telemàtiques als especialistes i la derivació electrònica des de l'Atenció Primària a l'Hospital.

En benefici dels ciutadans continua avançant la col·laboració entre els  Consorcis del Garraf i l'Alt Penedès