Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades

34.754.043,82

Despeses d'operacions continuades

34.825.072,33

Gestió mediambiental

 

2015

2016

Consum              

   

Llum (Kw)                                                

3.959.641 3.591.970

Aigua (m3)

        - 20.851

Gas (m3)

   282.499 309.404

Oxigen (m3)

   113.696 109.404

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (litres) 56.080

51.800

Paper i cartró (Kg)

  9.470 9.330
Paper confidencial (Kg)   4.125

5.150

Fusta (Kg)

  3.900 2.800
Fluorescents (Kg)      108

90

Oli vegetal (Kg)

     230 180

Piles

     300 225

        

El compromís del CSAP s'estén també a la preservació del medi ambient. Treballem per millorar la sostenibilitat ambiental, procurant reduir el consum energètic, disminuir la generació de residus i posant en marxa accions per conscienciar els professionals i usuaris.

Ha començat el Pla de millora de l'aparcament, inicialment al sector destinat al personal amb la remodelació del ferm.