Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Entenem la qualitat en aconseguir una atenció sanitària excel·lent, a través d'un procés de millora contínua dels diversos aspectes relacionats, orientat al compliment de les necessitats de les persones que l'utilitzen i al respecte a la seva dignitat, aplicant els coneixements científics actualitzats, utilitzant de manera equitativa i eficient els recursos disponibles, i amb el compromís, participació, satisfacció i desenvolupament de totes les persones que treballen a l'hospital.  

La seguretat del pacient, que busca reduir i prevenir els riscs associats a l'atenció sanitària, ha de ser condició imprescindible per aconseguir una atenció sanitària excel·lent.

Gestió documental

  2015 2016
Revisions procediments i protocols      98 239
De nova elaboració 12 36
Total 110 275

Les comissions de Qualitat de l'Hospital han estat actives durant l'any:

  • El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) va organitzar la 1a Jornada d'Ètica Assistencial a l'Alt Penedès amb el lema "Té límits l'autonomia, quins són?" amb la participació de professionals diversos del conjunt del territori.

  • La Comissió d'Històries Clíniques obté uns bons resultats en l'auditoria de Protecció de Dades on també ens indiquen els aspectes a millorar.

  • La Comissió d'Infeccions posa en marxa el Programa d'Optimització dels Antibiòtics (POA).

  • El Comitè de Tumors es reuneix setmanalment i revisa tots els casos oncològics valorant diagnòstic i tractament.

  • El Servei de Farmàcia de l'hospital revalida el Certificat de Gestió de Qualitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2008.

  • L'última auditoria de l'Acreditació de la Fundació CAT al Servei de Transfusions és superada amb escreix i felicitació per la gestió ben feta.

  • En la Comissió de Qualitat i seguretat clínica destaquen les accions de millora relacionades amb la prevenció de caigudes i l'administració segura d'hemoderivats.

El Pla de Qualitat i Seguretat Clínica 2016-2017 s'alinea amb els principis exposats al Pla Estratègic de l'Hospital, amb el model d'Acreditació d'Atenció Hospitalària Aguda i amb el model de seguretat dels pacients del Departament de Salut.

Amb la participació de més de 60 professionals s'elabora el Pla Estratègic 2016-2017.