Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
560
Part 
430
194 Insuficiència cardíaca 326
144 Diagnòstics menors, signes i símptomes d'Ap. respiratori 272
139 Pneumònia 220
140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 212
463 Infeccions del ronyó i tracte urinari 167
Primers GRD quirúrgics
 
73
PQ s/cristal·lí, exc. òrbita
926
98 PQ s/ oïda, nas, boca i coll  263
228 PQ s/ hèrnia inguinal, femoral i umbilical 240
263
Colecistectomia laparoscòpica
177
361 Empelt pell, per diagnòstics pell i T. subcutani 169
313 PQ s/ genoll i part inferior de la cama exc. peu 168