Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

 

2015

2016

Cesàries (%) 17,1 18,7
Infecció nosocomial (%) 4,4 4,2
Taxa mortalitat (%) 4,2 3,56
Taxa de reingressos a 30 dies (%) 4,6 4
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) 1,64 1,45
Prevalència de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,34 0,13
Identificació adequada (%) 96,25 99,55
Índex d'alletament 84,2 90,47
Estada mitjana (dies) 5,3 5,1
Índex d'ocupació (%) 88,8 88,4
Urgències que ingressen (%) 5,7 5,2
Taxa substitució de CMA (%) 67,5 67,2
Complicacions (%) 0,8 0,71
Pes relatiu 1,04 1
Pes mitjà GRD-APR 0,8184 0,8186

S'ha millorat en la majoria dels indicadors de Qualitat i Seguretat del pacient.

La Unitat de Patologia Mamària (UPM) del Garraf i l'Alt Penedès ha estat acreditada com a Unitat d'Excel·lència per al Diagnòstic i Tractament dels pacients amb Patologia Mamària.