Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

 

2015

2016

Exposicions al passadís 9 10
Notes de premsa 10 13
Presència a mitjans (TV) 29 31
Notes a Web 71 41
Notes a intranet 186 202
Col·laboracions amb entitats 14 35
Reconeixements socials i premis 15 10
Reconeixements científics i premis 7 17
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 43.151 35.990
Assistents a activitats de promoció de la salut 70             191
Publicacions a Facebook 80 133

En la memòria de comunicació i compromís social, trobareu detallades aquestes dades

Es consolida la participació en la Marató de Tv3 amb la caminada impulsada per l'Hospital.

La majoria d'exposicions estan impulsades per entitats que plantegen temàtiques del Tercer Sector.