Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Hospitalització

 

2016

2017
Altes 5.117 5.448
Medicina 1.975 2.027
Cirurgia General 1.131 1.057
Traumatologia 791 1.002
Ginecologia i obstetrícia 637 610
Urologia 281 334
Urgències 185 276
Otorinolaringologia 95 103
Neonatologia 9 13
Unitat de Patologia Mamària (UPM) 6 9
Cirurgia maxil·lofacial 0 6
Oftalmologia 4 1
Altres 3 10

Per tal de poder atendre l'activitat generada pel pla de xoc, es va organitzar un dispositiu i circuit específic a hospitalització que, tot i les dificultats inicials, ha estat valorat satisfactòriament tant pels professionals com pels usuaris. 

Les 629 prealtes realitzades són una mostra de coordinació amb els altres dispositius assistencials del territori i  de qualitat assistencial cap als nostres usuaris.