Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

 

2016

2017   
Parts totals 536 504
Cesàries (%) 18,7% 20,8%
Índex d'alletament matern a l'alta (%) 90,47% 87,6%
Registres cardiotocogràfics (RCTG) 1.566 1.373
Plans de naixement 72 121
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents) 526 433
             
Urgències totals                                  2.815 2.967
            Urg. Obstetrícia 1.976 1.793
            Urg. Ginecologia 1.019 1.174

El 87,6% de lactàncies maternes exclusives a l'alta és un resultat molt positiu que està relacionat amb la qualitat de l'atenció d'infermeria i de les llevadores durant el postpart.

Els resultats de les enquestes de satisfacció de les usuàries del servei d'atenció a l'embaràs, el part i el postpart, ens indiquen una valoració excel·lent de l'atenció rebuda i també de les nostres instal·lacions.

Enguany han estat 289 el parts naturals practicats a l'Hospital. El 84% de parts eutòcics han estat atesos amb el mínim d'intervenció possible.