Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Percentatge CMA

Traumatologia 1.412 452 37,6%
Cirurgia General 1.055 429 50,3%
Oftalmologia 1.055 915 99,8%
Ginecologia/Obste 434 226 52,1%
Otorinolaringologia 390 309 79,2%
Urologia 311 89   28,6%
Dermatologia 261 259 99,2%
Cirurgia Maxil·lofacial 152 145 95,4%
Unitat Patologia Mamària (UPM) 89 40 44,9%
Total 5.139 3.183 61,9%
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                  3.183
Cirurgia menor 5.812                 

S'han fet 140 sessions quirúrgiques més per tal d'assolir el Pla de xoc, contribuint també a la reducció de les llistes d'espera del Garraf.

S'han mantingut les llistes d'espera quirúrgiques per sota d'un any i les intervencions de cataractes amb menys de 6 mesos d'espera.