Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

 

2016

2017
ALTES TOTALS 7.668 8.588
Altes convencionals 5.117 5.448
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 2.551 3.140
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ    
Llits en funcionament 81 84
Estades 26.220 26.533
Estada mitjana 5,1 4,9
% d'ocupació 88,4% 86,5%
ACTIVITAT OBSTÈTRICA    
Parts totals  536 504
% Cesàries 18,7% 20,8%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA    
Intervencions majors 4.276 5.139
        Hospitalització 1.757 1.956
        Cirurgia Major Ambulatòria 2.519 3.183
Intervencions menors 6.638 5.812
ACTIVITAT AMBULATÒRIA    
Consultes Externes 125.143 125.832
        1eres visites 31.682 32.389
        2nes visites 93.461 93.443
2nes visites / 1eres visites 3,0 2,9
Hospital de Dia (sessions) 4.524 5.566
URGÈNCIES    
Urgències totals 71.920 72.784
                 Urgències HCAP 51.349 51.862
                 Urgències PAC 20.571 20.922
                 Urgències totals / dia 197 199
% Urgències ingressades 5,2% 5,3%

Ha augmentat l'activitat en tots els processos, exceptuant els parts. Destaca l'increment d'altes, 920 més que l'any anterior, majoritàriament d'origen quirúrgic, a causa del pla de xoc per la reducció de la llista d'espera de l'Alt Penedès i també d'una bona part de la del Garraf.