Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat sociosanitària i social

     

Equip d'UFISS- Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària
   
2016
2017
Interconsultes a UFISS 910 908  (1)
Interconsultes a Urgències 14% 16%

(1) El 25,71% d'altes de pacients majors de 79 anys, segons objectius del Catsalut.

Unitat de Treball social
 
2016     
2017           
Usuaris                                                                    699   778       
Visites                                                     1.469 1.658

Voluntariat

(La Unitat de Treball Social coordina el voluntariat)

2016
2017
Visites voluntariat hospitalització  

3.986      

2.254        

L'increment del suport de la UFISS mixta a urgències complint els objectius del CatSalut afavoreix l'atenció integral i integrada del pacient geriàtric i pal·liatiu, i agilitza el procés assistencial.

Treball social del CSAP participa en l'elaboració i presentació al Consorci Social i Salut d'un model d'informe social d'alta per a l'HC3.

El Grup de Voluntariat de Creu Roja de l'hospital visita el programa de voluntariat de l'Hospital Sant Joan de Déu.