Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió del coneixement

Treballs presentats i articles publicats

 
Publicacions 3
Ponències orals 12
Ponències pòsters 9
Treballs presentats 21     
Sessions 24
Estudis de recerca:  
               Anestèsia - Programa d'estalvi de sang  
               Cirurgia - PADI  
               Digestologia - COLHAI  
               Digestologia - Epidemiològic  
               Medicina Interna - Marcador tumoral  
               Infermeria - TESI DOCTORAL RCP  

Es reconeix el primer doctorat d'Infermeria del nostre centre amb la tesi doctoral sobre "La percepción del personal sanitario ante la parada cardiorespiratoria intrahospitalaria". 

El Col·legi de Metges de Barcelona atorga el "Premi a la Recerca Alt Penedès 2017" al treball Impacte d'un programa d'estalvi de sang per a la Cirurgia protèsica a l'Alt Penedès.