Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Formació continuada

Hores dedicades a la formació 13.558
Hores docents interns     229
Nombre accions formatives     298

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació 637
Nombre de persones formades 157
Nombre hores en línia 119
Nombre hores presencials 188

La missió de l'àrea de formació continuada, és el desenvolupament integral de competències dels professionals de l'organització, oferint un plantejament global en la gestió de la formació, la planificació, l'organització, la implementació, el desenvolupament i l'avaluació de les accions formatives. També gestionar, promoure i facilitar ajuts per a la formació dels professionals.