Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Membres del consell (a 31/12/2017)

President:   Josep Maria Argimon Pallàs (SCS)

Vicepresidenta: Anna Doblas Ruiz (Ajuntament de Vilafranca)           

Vocal: Joaquim Delgadillo Duarte (Servei Català de la Salut)    

Vocal: Eva Sànchez Busqués (Servei Català de la Salut)

Vocal: Ivan Planas Miret (Servei Català de la Salut)

Vocal: Xavier Navarro Domènech (Ajuntament de Vilafranca)

Vocal: Ramon Zaballa Serra (Fundació Antic Hospital de Vilafranca)

Vocal: Francesc Xavier Edo Vargas (Consell Comarcal de l'Alt Penedès)

       

Equip Directiu (a 31/12/2017)   

Gerent: Josep Lluís Ibáñez Pardos

Director Econòmic Financer i Serveis Generals: Ricard Crespo Baquero

Directora mèdica: Montse Gonzàlez Verde

Director de Recursos humans: Emili Llobet Fernández-Grande

Directora de comunicació i atenció al ciutadà: Helena Mestre Sans

Directora d'Infermeria: Carme Rizo Rey

Director de sistemes d'Informació: Mariano Gutiérrez Coello

Durant la visita a l'Hospital, el Conseller de Salut Toni Comín ens confirmà l'impuls al procés d'integració dels consorcis sanitaris de l'Alt Penedès i del Garraf.