Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès
 • ABS Penedès Rural: 33.115

 • ABS Sant Sadurní: 21.865

 • ABS-1 Vilafranca del Penedès: 19.711

 • ABS-2 Vilafranca del Penedès: 21.272

 • Total sector Alt Penedès:      95.963

  Superfície: 563 Km2

  Densitat: 169,95  hab. / km2

                 Font RCA 2017

A més de les 4 ABS,  el territori compta amb 3 CAP, un Centre Sociosanitari, un Hospital Comarcal, el Centre de Salut Mental Adults (CSMA), el Centre de Salut Mental d'Infants i Joves (CSMIJ) i el Centre d'Atenció a Addiccions (CAS).

La població de referència del nou consorci sanitari de l'Alt Penedès - Garraf serà de gairebé 250.000 habitants i aplegarà 32 municipis de les dues comarques.