Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades 36.255.415,17
Despeses d'operacions continuades 36.355.219,24
   
Despeses de personal 20.938.046,88
% de despeses de personal sobre el total despeses               58%
Inversions realitzades durant el 2017     915.376,07
Resultat pressupostari     229.519,87

Gestió mediambiental

 

2016

2017

Consum              

   

Llum (Kw)                                                

3.591.970 3.802.490

Aigua (m3)

20.851 23.622

Gas (m3)

309.404 285.700

Oxigen (m3)

109.404 119.018

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (Kg)

19.350

23.400

Paper i cartró (m3)

160 140
Paper confidencial (Kg)

5.150

3.640

Fusta (Kg)

2.800 2.400
Fluorescents (Kg)

90

55

Oli vegetal (Kg)

180 420

Piles

225 240

        

L'increment d'activitat contractada ha permès retribuir l'esforç i iniciar projectes d'inversió necessaris per l'Hospital i desencallar les inversions aturades, una d'elles la reestructuració de la Sala F. 

El compromís del CSAP s'estén també a la preservació del medi ambient. Procurem avançar en la reducció del consum energètic, disminuir la generació de residus i realitzar accions per conscienciar les persones professionals i usuàries.