Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos estructurals

Hospitalització

Llits                                                                     120

Bloc quirúrgic

Quiròfans                                      6   
Reanimació (espais)    8
UCSI, Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (espais)  11

Urgències

Despatxos de triatge i atenció ràpida    3
Boxs tancats d'exploració  12
Espais polivalents    2 
Llits d'observació    8
Sala de tractament (espais)    9
Boxs de pediatria    2
Espais d'observació de pediatria    3

Bloc Obstètric

Sala de parts    1  
Sales de dilatació / parts    3
Boxs d'atenció ginecològica / obstètrica    2
Boxs de reanimació de nadons    1

Àrea ambulatòria

Consultoris                                                   36 
Sales d'exploracions complementàries     9 
Hospital de Dia (espais):   
              General (espais)   11
              UPCA (espais)           6  

Radiologia

Radiologia convencional                      2  
Telecomandament  1
Ecògrafs  2
Mamògrafs  1
TAC  1

Rehabilitació

Gimnàs (camilles)                                     10   
Sales de tractaments   5
Box d'electroteràpia   5

Sociosanitaris

Equip UFISS                                                 1    

La remodelació de la Sala F de consultes externes ha permès una millora en el funcionament de les proves d'urologia i tocoginecologia i també una millor ubicació del servei de logopèdia.

Per millorar l'accessibilitat de les persones amb dificultats auditives, s'han instal·lat bucles magnètics a les recepcions. També s'ha adquirit una cadira-balança per a persones amb problemes de mobilitat. 

S'han actualitzat els directoris, millorant la senyalització de la ubicació de les diferents zones de l'Hospital.