Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans 

Plantilla    

 

2016

2017
Personal assistencial    
         Facultatius                                               100,51 99,41
         Grau mitjà  130,95 134,08
         Formació professional de nivell 1   85,95 94,67
         Formació professional de nivell 2   13,79 10,03
Personal de suport   17,27 22,03
Personal administratiu                          56,43 58,38
Direcció     4 4
Total 408,01 422,68

Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2017

Excedències i reduccions de Jornada 

 

 Infermeria

  Administratiu

   Mèdic

Reduccions de Jornada       53                  7            2
Excedències        7                1         4   
Excedència i conciliació         5              1         1

Permisos  

  N. de casos           Dies
Maternitat          26            1861
Paternitat           6              159

El relleu generacional de la plantilla de l'hospital, s'ha visualitzat enguany amb la jubilació de diverses companyes i companys. Van rebre el reconeixement a la trajectòria professional junt amb els professionals amb 25 anys a l'hospital.