Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Un dia a l'hospital    

 

2016  

2017

Altes 21 24
Consultes externes 507 512
Urgències (totals) 197 199
Urgències HCAP - 142
Intervencions quirúrgiques 44 45
      - majors 17 21
      - menors 27 24
Sessions Hospital de Dia 18 23
Sessions Rehabilitació 140 140
Radiodiagnòstic (excepte Rx simples) 96 119
Exploracions complementàries 110 112
Parts 1,5 1,4

Cada dia passen per l'Hospital unes 1.300 persones usuàries amb els seus respectius acompanyants. El moviment de persones que representen fa necessària la regulació i el control de l'accés a determinades zones, hospitalització, urgències, àrea quirúrgica, etc. per tal de vetllar per la tranquil·litat, la seguretat i el confort de les persones que hi són ingressades.