Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
560
Part 
387
194 Insuficiència cardíaca 276
140 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 234
139 Pneumònia 202
144 Diagnòstics menors, signes i símptomes d'Ap. respiratori 188
463 Infeccions del ronyó i tracte urinari 163
Primers GRD quirúrgics
 
73
PQ s/cristal·lí, exc. òrbita
1.023
98 PQ s/ oïda, nas, boca i coll  394
364 PQ s/Pell, T. subcutani i relacionats 249
228 PQ s/ hèrnia inguinal, femoral i umbilical 237
313 PQ s/ genoll i part inferior de la cama exc. peu 195
361 Empelt pell, per diagnòstics pell i T. subcutani 158