Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Compromís amb les persones treballadores  

Excedències i reduccions de Jornada personal CSAP 2017

 

      Personal

   d'Infermeria

      Personal

    Administratiu

   Personal

    Mèdic

Reduccions de Jornada                                7 
                        Dones                               
                        Homes                              
Excedències                                
                        Dones                             
                        Homes                               

      

Maternitat N. de casos Dies de permís
Infermeria                                  
Mèdic               
Tècnic de Rx                
Total            
Paternitat                          N. de casos  Dies de permís
Mèdic             
Portalliteres             
Tècnic de Rx             
Total             

  

S'ha facilitat a

Amb la