Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

 

2016

2017

Exposicions al passadís 10 9
Notes de premsa 13 15
Presència a mitjans (TV) 31 39
Notes a Web 41 47
Notes a intranet 202 204
Col·laboracions amb entitats 15 19
Reconeixements socials i premis 10 10
Reconeixements científics i premis 17 14
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 35.990 39.453
Assistents a activitats de promoció de la salut 133 145
Publicacions a Facebook 191 151

En la memòria de comunicació i compromís social, trobareu amb més detall aquestes dades.

L'Hospital s'adhereix a la xarxa europea d'hospitals promotors de la salut (HPH) que impulsa activitats per promoure la salut dirigida als ciutadans.

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el CPNL signen un conveni de col·laboració per fomentar l'ús del català en l'àmbit sanitari.