Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Responsabilitat Social (RS)

Gestió mediambiental

 
2015
2017
Consum              
   
Llum (Kw)                                                
3.959.641  
Aigua (m3)
   
Gas (m3)
   282.499  
Oxigen (m3)
   113.696  

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (litres) 56.080  
Paper i cartró (Kg)
  9.470  
Paper confidencial (Kg)   4.125  
Fusta (Kg)
  3.900  
Fluorescents (Kg)      108  
Oli vegetal (Kg)
     230  
Piles
     300  

        

L'Hospital té

Recollint la

Continua la