Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
 

2017

2018
Primeres visites                                                   32.389 31.506
Visites successives              93.443 92.340
Total 125.832 123.846
Hospital de Dia
 

 2017  

2018
Sessions                                              5.566 5.967
Rehabilitació
 

    2017

2018
  Sessions Sessions
Hospitalització                                     1.707 1.419
Ambulatòria 32.824 38.575
Total 34.531 39.994
Consultes Externes per especialitat
  2017 2018
Traumatologia                                                      19.094 16.954
Oftalmologia 12.854 12.844
Unitat Cap i Coll - ORL 8.996 9.026
Rehabilitació 8.417 6.835
Dermatologia 6.675 7.867
Ginecologia i obstetrícia 6.589 6.040
Reumatologia 6.577 6.412
Cirurgia general 5.988 6.100
Urologia 5.984 6.401
Endocrinologia 5.857 5.587
Pneumologia 5.281 5.643
Gastroenterologia 4.616 5.010
Neurologia 4.327 4.487
Cardiologia 3.941 3.801
Anestèsia 3.210 3.331
Medicina Interna 2.666 2.698
Oncologia 2.567 2.636
Hematologia 2.040 2.122
Unitat Medicina Esportiva (UME) 1.595 1.397
Unitat Patologia Mamària (UPM) 924 1.015
Dietètica i Nutrició 855 710
Unitat Cap i Coll - Maxil·lofacial 844 559
Clínica del Dolor 823 720
Nefrologia 167 392
Altres 4.945 5.259

Total

125.832 123.846

La instal·lació del sistema del Gestor de torns a Consultes Externes ha suposat una millora substancial al servei, garantint la confidencialitat de les dades de les persones usuàries i disminuïnt el soroll en la crida a visita, millorant la divulgació d'informació sanitària a les pantalles distribuïdes a les sales d'espera i també facilitant el funcionament del servei al conjunt de professionals.

S'ha ampliat la funcionalitat de la Història Clínica Compartida amb la publicació del Curs clínic i de l'agenda de visites de cada pacient. Tothom pot accedir a la seva Història Clínica mitjançant l'aplicació "La Meva Salut".