Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
 

2017

2018
Primeres visites                                                   32.389  
Visites successives              93.443  
Total 125.832  
Hospital de Dia
 

 2017  

2018
Sessions                                              5.566  
Rehabilitació
 

    2017

2018
  Sessions  
Hospitalització                                     1.707  
Ambulatòria 32.824  
Total 34.531  
Consultes Externes per especialitat
  2017 2018
Traumatologia                                                      19.094  
Oftalmologia 12.854  
Otorinolaringologia 8.996  
Rehabilitació 8.417  
Dermatologia 6.675  
Ginecologia i obstetrícia 6.589  
Reumatologia 6.577  
Cirurgia general 5.988  
Urologia 5.984  
Endocrinologia 5.857  
Pneumologia 5.281  
Gastroenterologia 4.616  
Neurologia 4.327  
Cardiologia 3.941  
Anestèsia 3.210  
Medicina Interna 2.666  
Oncologia 2.567  
Hematologia 2.040  
Unitat Medicina Esportiva (UME) 1.595  
Unitat Patologia Mamària (UPM) 924  
Dietètica i Nutrició 855  
Cirurgia maxil·lofacial 844  
Clínica del Dolor 823  
Nefrologia 167  
Altres 4.945  

Total

125.832  

El

La cartera