Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

  2017    2018
Parts totals 504  
Cesàries (%) 20,8%  
Índex d'alletament matern a l'alta (%) 87,6%  
Registres cardiotocogràfics (RCTG) 1.373  
Plans de naixement 121  
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents) 433  
           
Urgències totals                                  2.967  
            Urg. Obstetrícia 1.793  
            Urg. Ginecologia 1.174  

El 87,6% de lactàncies maternes exclusives

Els resultats de les enquestes

Enguany han estat 289 el parts naturals