Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

  2017    2018
Parts totals 504 480
Cesàries (%) 20,8% 18,5%
Lactancia materna (AM) 87,6% 87,3%
Lactancia materna exclusiva (AME) 87,6% 70,11%
Registres cardiotocogràfics (RCTG) 1.373 1.373
Plans de naixement 121 77
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents) 433 359
           
Urgències totals                                  2.967 2.913
            Urg. Obstetrícia 1.793 1.716
            Urg. Ginecologia 1.174 1.197

El 87,3% de lactàncies maternes exclusives a l'alta és un resultat molt positiu que està relacionat amb la qualitat de l'atenció d'infermeria i de les llevadores durant el postpart.

Presentat el Pla funcional de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) de l'Alt Penedès que pretén disminuir la taxa d'incidència al nostre territori.