Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

  2017    2018
Parts totals 504 480
Cesàries (%) 20,8% 18,5%
Lactancia materna (AM) 87,6% 87,3%
Lactancia materna exclusiva (AME) 87,6% 70,11%
Registres cardiotocogràfics (RCTG) 1.373 1.373
Plans de naixement 121 77
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents) 433 359
           
Urgències totals                                  2.967 2.913
            Urg. Obstetrícia 1.793 1.716
            Urg. Ginecologia 1.174 1.197

El 87,6% de lactàncies maternes exclusives

Els resultats de les enquestes

Enguany han estat 289 el parts naturals