Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions majors

Intervencions de CMA

Percentatge CMA

Traumatologia 1.211 588 48,6%
Cirurgia General 1.291 725 56,2%
Oftalmologia 905 904 99,9%
Ginecologia/Obste 386 220 57,0%
Unitat Cap i Coll - ORL 345 264 76,5%
Urologia 303 79 26,1%
Dermatologia 457 457 100,0%
Unitat Cap i Coll - Maxil·lofacial 131 122 93,1%
Unitat Patologia Mamària (UPM) 92 52 56,5%
Total 5.121 3.411 66,6%
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                  3.411
Cirurgia menor 6.498          

S'inicien les obres pel recanvi dels elevadors de material quirúrgic des d'esterilització al bloc quirúrgic.

L'activitat quirúrgica d'enguany s'ha mantingut gràcies a la CMA.