Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Percentatge CMA

Traumatologia      
Cirurgia General      
Oftalmologia      
Ginecologia/Obste      
Otorinolaringologia      
Urologia      
Dermatologia      
Cirurgia Maxil·lofacial      
Unitat Patologia Mamària (UPM)      
Total      
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                   
Cirurgia menor            

S'han fet

S'han