Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
 

2017

2018
Preparacions cistostàtics                        2.223 2.175
Pacients amb dispensacions ambulatòries      632 1.004
Medicaments reenvasats                                37.468 27.823
Preparacions de nutricions parenterals      150 161
Diagnòstic per la imatge
 

2017

2018
Exploracions amb  radiocontrast                                           348 220
Radiografies convencionals (pacients) 46.433 43.756
Mamografies 8.521 9.067
Ecografies 5.929 6.121
TAC 6.445 6.366
Rx intervencionista 356 454
Exploracions complementàries
 

2017

2018
Cardiologia    4.790 4.785
Gastroenterologia 3.280 3.695
Ginecologia / Obstetrícia 5.199 4.861
Neurologia 360 322
Oftalmologia 4.548 5.235
Unitat Cap i Coll - ORL 5.330 5.946
 Pneumologia 2.960 2.662
 Urologia (sense cistoscòpies) 722 822
 Dermatologia 230 248
 Reumatologia 62 244
Traumatologia - 17

L'Hospital està adherit a la Xarxa Catalana d'Hospitals i Serveis Promotors de la Salut "Health Promoting Hospitals Network" (HPH)   

El Servei de Farmàcia de l'Hospital junt amb el del Garraf han organitzat la XXVIII Jornada dels serveis de Farmàcia dels Hospitals Comarcals de Catalunya, celebrada al Vinseum de Vilafranca.