Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
 

2017

2018
Preparacions cistostàtics                        2.223  
Pacients amb dispensacions ambulatòries      632  
Medicaments reenvasats                                37.468  
Preparacions de nutricions parenterals      150  
Diagnòstic per la imatge
 

2017

2018
Exploracions amb  radiocontrast                                           348  
Radiografies convencionals (pacients) 46.433  
Mamografies 8.521  
Ecografies 5.929  
TAC 9.711  
Rx intervencionista 356  
Exploracions complementàries
 

2017

2018
Cardiologia    4.790  
Gastroenterologia 3.280  
Ginecologia / Obstetrícia 5.199  
Neurologia 360  
Oftalmologia 4.548  
Otorinolaringologia 5.330  
 Pneumologia 2.960  
 Urologia (sense cistoscòpies) 722  
 Dermatologia 230  
 Reumatologia 62  

El Servei de Farmàcia de l'hospital revalida el Certificat de

El nou circuit de funcionament de les analítiques

S'han possat en marxa els recordatoris als pacients