Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Aliances i col·laboració territorial

El Pla estratègic vigent estableix en les seves línies estratègiques el compromís del CSAP amb la comunitat, impulsant la RSC, la promoció de la salut, l'accessibilitat i coresponsabilitat de la comunitat i també la voluntat de desenvolupar la integració entre nivells assistencials i entre proveïdors assistencials al nostre territori,  impulsant la coordinació sanitària i social, avançant amb objectius comuns amb el Consorci Sanitari del Garraf i incrementant la integració amb els altres proveïdors i nivells assistencials del territori.

Aquest any volem destacar i agraïr a l'associació Ginesta de dones amb càncer de pit, l'aportació de 7.000 € per a la Unitat de Patologia Mamària de l'HCAP