Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

  2017 2018
ALTES TOTALS 8.588  
Altes convencionals 5.448  
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 3.140  
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ    
Llits en funcionament 84  
Estades 26.533  
Estada mitjana 4,9  
% d'ocupació 86,5%  
ACTIVITAT OBSTÈTRICA    
Parts totals  504  
% Cesàries 20,8%  
ACTIVITAT QUIRÚRGICA    
Intervencions majors 5.139  
        Hospitalització 1.956  
        Cirurgia Major Ambulatòria 3.183  
Intervencions menors 5.812  
ACTIVITAT AMBULATÒRIA    
Consultes Externes 125.832  
        1eres visites 32.389  
        2nes visites 93.443  
2nes visites / 1eres visites 2,9  
Hospital de Dia (sessions) 5.566  
URGÈNCIES    
Urgències totals 72.784  
                 Urgències HCAP 51.862  
                 Urgències PAC 20.922  
                 Urgències totals / dia 199  
% Urgències ingressades 5,3%  

Ha augmentat l'activitat