Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

  2017 2018
ALTES TOTALS 8.588 8.493
Altes convencionals 5.448 5.125
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 3.140 3.368
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ    
Llits en funcionament 84 83
Estades 26.533 26.780
Estada mitjana 4,9 5,2
% d'ocupació 86,5% 88,4%
ACTIVITAT OBSTÈTRICA    
Parts totals  504 480
% Cesàries 20,8% 18,5%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA    
Intervencions majors 5.139 5.121
        Hospitalització 1.956 1.710
        Cirurgia Major Ambulatòria 3.183 3.411
Intervencions menors 5.812 6.498
ACTIVITAT AMBULATÒRIA    
Consultes Externes 125.832 123.846
        1eres visites 32.389 31.506
        2nes visites 93.443 92.340
2nes visites / 1eres visites 2,9 2,9
Hospital de Dia (sessions) 5.566 5.967
URGÈNCIES    
Urgències totals 72.784 72.819
                 Urgències HCAP 51.862 50.984
                 Urgències PAC 20.922 21.835
                 Urgències totals / dia 199 200
% Urgències ingressades 5,3% 5,2%

Malgrat que enguany no hi ha hagut programa especific "pla de xoc", hem aconseguit mantenir l'activitat assistencial de l'any passat, degut principalment a l'increment de la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).