Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat sociosanitària i social

     

Equip d'UFISS- Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària
   
2017
2018
Interconsultes a UFISS 908  (1)  
Interconsultes a Urgències 16%  

(1) El 25,71% d'altes de pacients majors de 79 anys, segons objectius del Catsalut.

Unitat de Treball social
 
2017           
2018
Usuaris                                                                    778         
Visites                                                     1.658  

Voluntariat

(La Unitat de Treball Social coordina el voluntariat)
2017
2018
Visites voluntariat hospitalització   2.254          

L'increment de