Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat sociosanitària i social

     

Equip d'UFISS- Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària
   
2017
2018
Interconsultes a UFISS 908  (1) 935
Interconsultes a Urgències 16% 17%

(1) El 25,71% d'altes de pacients majors de 79 anys, segons objectius del Catsalut.

Unitat de Treball social
 
2017           
2018
Usuaris                                                                    778        784
Visites                                                     1.658 1.589

Voluntariat

(La Unitat de Treball Social coordina el voluntariat)
2017
2018
Visites voluntariat hospitalització   2.254         2.433

El voluntariat ha col·laborat sensibilitzant a pacients i famílies per conèixer la seva opinió en relació al funcionament d'horari de visites, acompanyament i soroll.

Per l'actuació en casos de gestants en risc social es consoliden les reunions periòdiques  amb l'equip d'EAIA, supervisió de llevadores i Treball Social, aportant millora de l'atenció compartida i coneixement mutu.

El quisoc de l'Hospital i Mas Albornà s'impliquen en la celebració de les festes tradicionals a l'Hospital.