Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Atenció al Ciutadà / Admissions

 

2017

2018
Atenció i gestió de suggeriments i queixes 327 347
Peticions canvis de metge 56 51
Tramitació drets ARCO (protecció dades personals) 12 4
Tramitació 2a opinió 7 10
Informació i registre DVA (Document Voluntats anticipades) 40 30
Informació Drets i Deures 57 42
Altres tràmits 58 78
Sol·licituds documentació mèdica lliurades 3.760 4.049

Comparatiu d'activitat 2017 - 2018

Agraïments, suggeriments i queixes

2017

2018
Agraïments 26 25
Suggeriments 11 20
Reclamacions i queixes 316 327
Qüestionaris de valoració dels usuaris

2017

2018
Hospitalització. Valoració global 8,7 8,4
Cirugia sense ingrès. Valoració global 9,1 9,07
Rehabilitació. Valoració global 8,9 8,8
Obstetrícia. Valoració global 8,4 8,4

Hem posat en marxa la recollida del consentiment d'ús de dades personals d'acord amb la LLei Europea de Protecció de Dades Personals.

S'ha iniciat un nou sistema d'informació del Document de Voluntats Anticipades (DVA) als ciutadans que ho sol·liciten amb l'objectiu de que arribi a més persones. Hem fet xerrades als municipis, a la ràdio, i sessions informatives mensuals a l'Hospital.