Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat d'urgències  

  2017 2018
Total d'urgències 72.784  
        Urgències HCAP 51.862  
        Urgències PAC 20.922  
        Urgències totals /dia 199  
Urgències que ingressen (%) 5,3%  
Urgències pediatria 10.988  

L'increment del número d'urgències