Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat d'urgències  

  2017 2018
Total d'urgències 72.784 72.819
        Urgències HCAP 51.862 50.984
        Urgències PAC 20.922 21.835
        Urgències totals /dia 199 200
Urgències que ingressen (%) 5,3% 5,2%
Urgències pediatria 10.988 10.466

Les dades mostren un increment del número total d'urgències ateses en el nostre centre amb un lleuger descens de les ateses pel servei de Pediatria.

Participació de l'Hospital en la Jornada "Lean Sanidad" amb dues presentacions sobre dues experiències realitzades al servei de Farmàcia i al d'Urgències.