Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Docència

Metgesses i metges residents

1r any.   Promoció  2018/2022            4                               
2n any.   Promoció  2017/2021 4
3r any.   Promoció   2016/2020 3
4t any.   Promoció   2015/2019 4

Estudiants en estada de pràctiques

  Hores lectives Persones

Mèd

1.980     5
Mèdiques 300 3
Farmàcia 1.680 2

INF

10.266 33
Grau d'Infermeria 3.260 14
Fisioteràpia 200     2
Cicle Grau Mig Aux. Inf. 4.920 12
Cicle Grau Mig Farmàcia 462 2
Tècnics Rx 469     1
Portalliteres 955     2

ADM

613    
Cilce Grau Mig Administratiu 613     2
TOTAL 12.589 40

En l'acte de benvinguda i presentació de la 22a promoció de metgesses i metges residents del MFIC es realitza la fotografia conjunta amb les altres promocions actives a l'Hospital i els seus tutors.

20a promoció metges residents