Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Formació continuada

Hores dedicades a la formació  
Hores docents interns  
Nombre accions formatives     298

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació  
Nombre de persones formades  
Nombre hores en línia  
Nombre hores presencials  

La missió de l'àrea de formació continuada, és el desenvolupament integral de competències dels professionals de l'organització, oferint un plantejament global en la gestió de la formació, la planificació, l'organització, la implementació, el desenvolupament i l'avaluació de les accions formatives. També gestionar, promoure i facilitar ajuts per a la formació dels professionals.