Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Membres del consell (a 31/12/2018)

President:   Joan Puigdollers Fargas (SCS)

Vicepresidenta: Anna Doblas Ruiz (Ajuntament de Vilafranca)           

Vocal: Joaquim Delgadillo Duarte (Servei Català de la Salut)    

Vocal: Eva Sànchez Busqués (Servei Català de la Salut)

Vocal: Ivan Planas Miret (Servei Català de la Salut)

Vocal: Antoni Ventura Lluvià (Ajuntament de Vilafranca)

Vocal: Ramon Zaballa Serra (Fundació Antic Hospital de Vilafranca)

Vocal: Francesc Xavier Edo Vargas (Consell Comarcal de l'Alt Penedès)

       

Equip Directiu (a 31/12/2018)   

Gerent: Josep Lluís Ibáñez Pardos

Directora assistencial: Xènia Arebes Roldán

Director Econòmic Financer i Serveis Generals: Ricard Crespo Baquero

Directora mèdica: Montse Gonzàlez Verde

Director de Recursos humans: Emili Llobet Fernández-Grande

Directora de comunicació i atenció al ciutadà: Helena Mestre Sans

Directora d'Infermeria: Carme Rizo Rey

Director de sistemes d'Informació: Mariano Gutiérrez Coello

El mes d'octubre es va nomenar un nou president del Consell Rector del CSAP, el Sr. Joan Puigdollers, gerent del sector sanitari Penedès Garraf, en substitució del Sr. Josep M. Argimon.

El CSAP i el CSG es preparen per la propera fusió amb la creació de la Direcció assistencial compartida entre les dues entitats.