Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2018

Ens plau fer-vos arribar la Memòria del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP) corresponent a l'any 2018. Enguany la presentem en un context molt diferent al dels darrers anys. El passat 1 d'abril de 2019 es va crear el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG), una entitat que ha integrat els recursos sanitaris hospitalaris de la comarca de l'Alt Penedès i del Garraf. S'ha culminat així un procés que es va iniciar l'any 2016, amb la voluntat de crear un grup sanitari reforçat per donar resposta a les necessitats ciutadanes i sanitàries de les prop de 250.000 persones a les quals donem servei.

En primer lloc volem destacar que, durant el mes d'octubre de 2018, es van produir alguns canvis en el Consell Rector del CSAP. Es va nomenar un nou president, el Sr. Joan Puigdollers, en substitució del Sr. Josep Maria Argimón Pallàs, que va ser nomenat director de l'Institut Català de la Salut.  Volem aprofitar per agrair la seva contribució com a president de l'entitat.

Aquest 2018 ha estat un any de treball per continuar avançant en la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. Entre les accions portades a terme destaquem que el CatSalut va aprovar la creació del CSAPG, que es va incorporar una directora assistencial compartida entre les dues entitats, i que alguns serveis, com el d'Oftalmologia o  el de Cap i Coll, també són compartits.

Un fet destacat en l'atenció assistencial és que hem incorporat noves tecnologies als processos de treball habitual, que han fet possible la visibilitat del curs clínic entre professionals de diferents entitats i nivells assistencials. A més, des de l'hospital, hem promocionat l'ús del portal "La Meva Salut" del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, perquè els pacients puguin accedir a les seves dades clíniques des de qualsevol dispositiu i sempre que els sigui necessari.

Pel que fa a les aliances i col·laboracions amb altres entitats, hem iniciat un projecte amb l'Institut Català d'Oncologia, per posar en marxa el programa ESPOQ (Eina de Seguiment de Processos Oncològics amb Quimioteràpia), que permet millorar el control i la seguretat en l'administració dels tractaments oncològics. També hem signat un acord de col·laboració amb la Fundació Espiga en la gestió de l'activitat de Rehabilitació del CSAP.

En relació al nostre compromís amb la comunitat i l'entorn hem donat continuïtat a activitats de promoció de la salut i de col·laboració amb diverses entitats del territori. Alguns dels fets més destacats són: la organització de la tradicional Caminada per la Marató de Tv3, la celebració de la IV Jornada d'Ètica de l'Alt Penedès en el marc del Festival VilaPensa, la reobertura del quiosc de l'Hospital de la mà de Mas Albornà i la donació de l'Associació Ginesta per a la  compra d'un ecògraf destinat a la millora de l'atenció del pacients amb càncer de mama de la comarca.

Per últim volem destacar que enguany hem rebut el premi TOP20 en l'Àrea de Ronyó i Vies Urinàries i una nominació per la gestió global. Aquest guardó no hagués estat possible sense el treball diari dels nostres equips assistencials que vetllen per oferir la millor qualitat de servei a la població de referència.

Finalment, agraïm la confiança dels ciutadans i ciutadanes de l'Alt Penedès en el seus serveis sanitaris, fruit del compromís i professionalitat de totes les persones que treballem en els serveis sanitaris de titularitat pública.

              

Joan Puigdollers                     Josep Lluís Ibáñez