Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès
 • ABS Penedès Rural: 33.226

 • ABS Sant Sadurní: 21.958

 • ABS-1 Vilafranca del Penedès: 19.755

 • ABS-2 Vilafranca del Penedès: 21.367

 • Total sector Alt Penedès:      96.306

  Superfície: 563 Km2

  Densitat: 169,95  hab. / km2

                 Font RCA 2018

                      

A més de les 4 ABS,  el territori compta amb 3 CAP, .