Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El sector sanitari Alt Penedès/Garraf

 Població de referència de l'Alt Penedès
 • ABS Penedès Rural: 33.226

 • ABS Sant Sadurní: 21.958

 • ABS-1 Vilafranca del Penedès: 19.755

 • ABS-2 Vilafranca del Penedès: 21.367

 • Total sector Alt Penedès:      96.306

  Superfície: 563 Km2

  Densitat: 169,95  hab. / km2

                 Font RCA 2018

                      

A més de les 4 ABS,  el territori compta amb un Centre Sociosanitari, equip de PADES, UFISS,  l'Hospital Comarcal, el Centre de Salut Mental Adults (CSMA), el Centre de Salut Mental d'Infants i Joves (CSMIJ) i el Centre d'Atenció a les Addiccions (CAS), aquests ubicats en el cap Nord de Vilafranca.

La població de referència del nou consorci sanitari de l'Alt Penedès - Garraf serà de gairebé 250.000 habitants i aplegarà 32 municipis de les dues comarques.