Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos econòmics

  2017 2018
Ingressos d'operacions continuades 36.255.415,17 36.119.350,87
Despeses d'operacions continuades 36.355.219,24 36.756.836,05
Despeses de personal 20.938.046,88 21.414.724,38
% de despeses de personal sobre el total despeses 57,6%        58,3%
Inversions realitzades durant el 2018 915.376,07    487.888,32
Resultat pressupostari 229.519,87 75.831,51

Gestió mediambiental

  2017  2018     

Consum              

   

Electricitat (kWh)                                                

3.802.490 3.796.116

Aigua (m3)

23.622 26.027

Gas (m3)

285.700 312.937

Oxigen (m3)

119.018 123.586

   

Residus generals

   
     

Paper i cartró (m3)

140 120
Paper confidencial (Kg) 3.640 4.401

Fusta (Kg)

2.400 2.320
Fluorescents (Kg) 55 75

Oli vegetal (Kg)

420 475

Piles

240 260

        

Aquest any s'ha fet formació de proximitat en la gestió i classificació dels residuos sanitaris, amb sessions al mateix servei dels diferents equips assistencials.

Una de les inversions més destacables per la millora que representa, és el Gestor de torns a les Consultes Externes, que facilita l'accés als usuaris i la feina als professionals, garanteix la confidencialitat de dades i millora el confort de les sales d'espera.