Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades  
Despeses d'operacions continuades  
   
Despeses de personal  
% de despeses de personal sobre el total despeses        
Inversions realitzades durant el 2018    
Resultat pressupostari  

Gestió mediambiental

  2017  2018     

Consum              

   

Llum (Kw)                                                

3.802.490  

Aigua (m3)

23.622  

Gas (m3)

285.700  

Oxigen (m3)

119.018  

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (Kg) 23.400  

Paper i cartró (m3)

140  
Paper confidencial (Kg) 3.640  

Fusta (Kg)

2.400  
Fluorescents (Kg) 55  

Oli vegetal (Kg)

420  

Piles

240  

        

L'increment d'activitat.