Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos estructurals

Hospitalització

Llits                                                                     120

Bloc quirúrgic

Quiròfans                                      6   
Reanimació (espais)    8
UCSI, Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (espais)  11

Urgències

Despatxos de triatge i atenció ràpida    3
Boxs tancats d'exploració  12
Espais polivalents    2 
Llits d'observació    8
Sala de tractament (espais)    9
Boxs de pediatria    2
Espais d'observació de pediatria    3

Bloc Obstètric

Sala de parts    1  
Sales de dilatació / parts    3
Boxs d'atenció ginecològica / obstètrica    2
Boxs de reanimació de nadons    1

Àrea ambulatòria

Consultoris                                                   36 
Sales d'exploracions complementàries     9 
Hospital de Dia (espais):   
              General (espais)   11
              UPCA (espais)           6  

Radiologia

Radiologia convencional                      2  
Telecomandament  1
Ecògrafs  2
Mamògrafs  1
TAC  1

Rehabilitació

Gimnàs (camilles)                                     10   
Sales de tractaments   5
Box d'electroteràpia   5

Sociosanitaris

Equip UFISS                                                 1    

S'han fet obres de manteniment i millora al mòdul 3 de consultes externes, al passadís central amb el canvi de paviment, al servei de Rehabilitació i en el ferm de l'aparcament dels usuaris.

El mes de juliol es va iniciar l'activitat del servei de Rehabilitació de Sant Sadurní en un nou local amb més de 300 m2, apropant els nostres serveis a la població de Sant Sadurní i el seu entorn.