Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans 

Plantilla    

  2017 2018
Personal assistencial    
         Facultatius                                              99,41  
         Grau mitjà 134,08  
         Formació professional de nivell 1 94,67  
         Formació professional de nivell 2 10,03  
Personal de suport 22,03  
Personal administratiu                        58,38  
Direcció 4  
Total 422,68  

Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2018

Excedències i reduccions de Jornada 

 

 Infermeria

  Administratiu

   Mèdic

Reduccions de Jornada                       
Excedències                 
Excedència i conciliació                            

Permisos  

  N. de casos           Dies
Maternitat        
Paternitat        

El relleu generacional de la .