Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Les comissions de Qualitat són fonamentals per vetllar per la qualitat i l'excel·lència en els diferents processos d'activitat sanitària. Enguany han estat actives en:

  • El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) va organitzar la III Jornada d'Ètica a l'Alt Penedès, conjuntament amb el CSS Ricard Fortuny i en col·laboració amb el festival Vila?ensa, dirigida a professionals i oberta a la població. 
  • El Servei de Farmàcia de l'hospital revalida el Certificat de Gestió de Qualitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2008.
  • Del Nucli de Seguretat destaca un nou registre de nafres i ferides quirúrgiques com accions de millora relacionades amb la seguretat del pacient.
  • La Comissió d'Infeccions ha treballat conjuntament amb el territori i el CatSalut el Pla Funcional per a la prevenció de les Malalties de Transmissió Sexual.
Gestió documental
  2017 2018
Revisions procediments i protocols      209 178
De nova elaboració 31 36
Total 240 214

La col·laboració entre les comissions d'Ètica i d'Històries Clíniques ha permès una millor detecció per part dels professionals de l'existència del Document de Voluntats Anticipades (DVA) per assegurar-ne el seu compliment.