Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Les comissions de Qualitat són fonamentals per vetllar per la qualitat i l'excel·lència en els diferents processos d'activitat sanitària. Enguany han estat actives en :

  • El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) va organitzar la II Jornada d'Ètica Assistencial a l'Alt Penedès (febrer de 2018) amb el lema "Ètica i mort digna. És possible decidir com volem morir?" organitzat conjuntament amb el CSS Ricard Fortuny. 
  • El Servei de Farmàcia de l'hospital revalida el Certificat de Gestió de Qualitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2008. (gener 2018)
  • El Servei de Transfusió aconsegueix la certificació de la Fundació CAT.
  • Nucli de seguretat, accions de millora relacionades amb l'administració segura de medicació i prevenció d'errors de medicació.
  • Comissió d'infeccions. S'ha constituït un equip de seguiment de les Malalties de Transmissió Sexual (MTS), liderat pel Comitè d'Infeccions en col·laboració amb diferents professionals del centre i d'Assistència Primària.
Gestió documental
  2017 2018
Revisions procediments i protocols      209  
De nova elaboració 31  
Total 240  

La seguretat del pacient, que busca reduir i prevenir els riscs associats a

El seguiment i la valoració del Pla Estratègic 2016-2018