Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
560
Part 
 
194 Insuficiència cardíaca  
140 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)  
139 Pneumònia  
144 Diagnòstics menors, signes i símptomes d'Ap. respiratori  
463 Infeccions del ronyó i tracte urinari  
Primers GRD quirúrgics
 
73
PQ s/cristal·lí, exc. òrbita
 
98 PQ s/ oïda, nas, boca i coll   
364 PQ s/Pell, T. subcutani i relacionats  
228 PQ s/ hèrnia inguinal, femoral i umbilical  
313 PQ s/ genoll i part inferior de la cama exc. peu  
361 Empelt pell, per diagnòstics pell i T. subcutani  

 Implantació de la nova codificació CIM ..