Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
560
Part 
378
194 Insuficiència cardíaca 259
139 Altra Pneumònia 191
140 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 168
463 Infeccions del ronyó i tracte urinari 148
Primers GRD quirúrgics
 
073
Procediment sobre ull i òrbita
902
361 Empelt pell per diagnòstics pell i T. subcutani 416
098 Altres PQ s/ orella, nas, boca i coll  241
228 PQ s/ hèrnia inguinal, femoral i umbilical 228
313 PQ s/ genoll i part inferior de la cama exc. peu 200