Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

  2017 2018
Cesàries (%) 20,8  
Infecció nosocomial (%) 2,12  
Taxa mortalitat (%) 4,28  
Taxa de reingressos a 30 dies (%) 3,01  
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) (pacients hospitalitzats) 1,61  
Prevalència de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,33  
Identificació adequada (%) 97,6  
Índex d'alletament 92,06  
Estada mitjana (dies) 4,9  
Índex d'ocupació (%) 86,5  
Urgències que ingressen (%) 5,3  
Taxa substitució de CMA (%) 69,7%  
Complicacions (%) 0,67  
Pes relatiu 0,99  
Pes mitjà GRD-APR 0,9106  

L'Hospital rep