Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

  2017 2018
Cesàries (%) 20,8 18,5
Infecció nosocomial (%) 2,12 4,03
Taxa mortalitat (%) 4,28 4,3
Taxa de reingressos a 30 dies (%) 3,01 2,9
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) (pacients hospitalitzats) 1,61 1,88
Prevalència de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,33 1,53
Identificació adequada (%) 97,6 98,8
Índex d'alletament 92,06  
Estada mitjana (dies) 4,9 5,2
Índex d'ocupació (%) 86,5 88,4
Urgències que ingressen (%) 5,3 5,2
Taxa substitució de CMA (%) 69,7% 73,4%
Complicacions (%) * 2,3
Pes relatiu 0,99 1,04
Pes mitjà GRD-APR * 0,9442

* Canvi metodologia codificació de 2017 CIM9 a 2018 CIM10 (no són dades comparables pel que es decideix deixar en blanc les dades dels anys anteriors). 

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès rep 2 premis en Benchmarking CSC / ARQ en la categoria d'hospitals bàsics i de referència de Catalunya.

Nou registre de nàfres i ferides quirúrgiques.

El Servei d'Urologia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès rep el premi TOP20  "Área del riñón y vías urinarias"