Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Mes queixes i reclamacions. També més tràmits i activitat a UAC

Creixen les queixes de tipus Assistencial i a l'àrea urgencies. Disminueixen a CCEE

Resultats bons de les enquestes Plaensa d'enguany

Resultats bons i similars a les anteriors edicions en les enquestes pròpies

Iniciats i acordats amb els responsables els plans de millora a CCEE i al Bloc quirúrgic (informe normalitzat)

Agraïments, suggeriments i reclamacions

 

2017

2018

Agraïments 26 16
Suggeriments 11 17
Reclamacions i queixes 316 330

Questionaris de valoració dels usuaris

   
Hospitalització. Valoració global  8,7 8,4
Cirurgia sense ingrés. Valoració global  9,1 9,1
Rehabilitació. Valoració global  8,9 8,8
Obstetrícia. Valoració global  8,4  
Urgències. Valoració global  -- --
     

Els resultats de l'enquesta PLAENSA del CatSalut

Podeu ampliar aquesta informació a l'Informe de Qualitat percebuda (2018)

Continua l'increment global