Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Aquest any es pot observar més queixes i reclamacions, també més tràmits i activitat a la Unitat d'Atenció al Ciutadà (UAC). Creixen les queixes de tipus Assistencial i a l'àrea d'Urgències, amb disminució a Consultes Externes.

Els resultats són bons en les enquestes Plaensa d'enguany i  bons i similars a les anteriors edicions en les enquestes pròpies.

Iniciats i acordats amb els comandaments els plans de millora a Consultes Externes i al Bloc quirúrgic, a partir de la informació recollida de les enquestes i les queixes i suggeriments de les persones usuàries.

Agraïments, suggeriments i reclamacions

2017

2018

Agraïments 26 16
Suggeriments 11 17
Reclamacions i queixes 316 330

Questionaris de valoració dels usuaris

   
Hospitalització. Valoració global  8,7 8,4
Cirurgia sense ingrés. Valoració global  9,1 9,1
Rehabilitació. Valoració global  8,9 8,8
Obstetrícia. Valoració global  8,4 7,9
     

Podeu ampliar aquesta informació a l'Informe de Qualitat percebuda (2018)

Hem incorporat enquestes de satisfacció al servei de Radiodiagnòstic per a conèixer l'opinió de les persones usuàries del servei.