Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Lleuger increment del global de queixes, reclamacions i suggeriments (QRS). Creixen a urgències i a CCEE, i en canvi disminueixen a la resta de serveis, sobre tot a quiròfan a causa de la millora de la llista d'espera. Les causes que les motiven tenen a veure majoritàriament amb l'organització, els tràmits i les demores per rebre assistència. 

Els resultats dels qüestionaris de satisfacció propis, distribuïts a Hospitalització, UCSI, Rehabilitació i Farmàcia segueixen sent bons.

L'enquesta de satisfacció PLAENSA del CatSalut, aquest any s'ha fet als usuaris de Consultes externes i Cirurgia major ambulatòria. En els dos casos obtenim bons resultats.

Agraïments, suggeriments i reclamacions

 

2017

2018

Agraïments 26  
Suggeriments 11  
Reclamacions i queixes 316  

Questionaris de valoració dels usuaris

   
Hospitalització. Valoració global  8,7  
Cirurgia sense ingrés. Valoració global  9,1  
Rehabilitació. Valoració global  8,9  
Obstetrícia. Valoració global  8,4  
Farmàcia. Valoració global  --  
Urgències. Valoració global ---  

Els resultats de l'enquesta PLAENSA del CatSalut

Podeu ampliar aquesta informació a l'Informe de Qualitat percebuda (2018)

Continua l'increment global