Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

 

2017

2018

Exposicions al passadís 9 5
Notes de premsa 15 22
Notes a Web 47 55
Notes a intranet 204 206
Col·laboracions amb entitats 19 13
Reconeixements socials i premis 10 5
Reconeixements científics i premis 14 9
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 39.453 48.443
Assistents a activitats de promoció de la salut 145 362
Publicacions a Facebook 151 110

 L'Hospital participa en la Jornada Tècnica de Salut Mental a Vilafranca com a membre de la Taula per a la Salut Mental de l'Alt Penedés i també exposa la presentació "Atenció a persones amb malaltia mental al servei d'urgències del CSAP".