Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Comunicació i compromís social

 

2017

2018

Exposicions al passadís 9  
Notes de premsa 15  
Presència a mitjans (TV) 39  
Notes a Web 47  
Notes a intranet 204  
Col·laboracions amb entitats 19  
Reconeixements socials i premis 10  
Reconeixements científics i premis 14  
Nombre de visites a la web (www.csap.cat) 39.453  
Assistents a activitats de promoció de la salut 145  
Publicacions a Facebook 151  

En la memòria de ....

  • L'Hospital