Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Responsabilitat Social (RS)

Gestió mediambiental

 
2017
2018
Consum              
   
Electricitat (kHw)                                                
3.959.641 3.796.116
Aigua (m3)
23.622 26.027
Gas (m3)
282.499 312.937
Oxigen (m3)
113.696  

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (litres) 56.080  
Paper i cartró (Kg)
  9.470  
Paper confidencial (Kg)   4.125  
Fusta (Kg)
  3.900  
Fluorescents (Kg)      108  
Oli vegetal (Kg)
     230  
Piles
     300  

        

L'Hospital té

Recollint la

Continua la